Virtualització de servidors

img

Virtualització de servidors

La virtualització del hardware implica utilitzar un software per a crear màquines virtuals que emulen un servidor físic. Aquest enfoc permet que diverses màquines virtuals corrin simultàniament en una única màquina física.