Solucions de Backup

img

Solucions de Backup

Combinen solucions hardware i software i formen part fonamental de la infraestructura TI d'una empresa. Han de permetre la recuperació parcial i/o total de les dades i s’han de fer automàticament i de forma des assistida.