NAS (Network Attached Storage)

img

NAS (Network Attached Storage)

Amb costos més reduïts, podem disposar de grans capacitats d'emmagatzemament ja sigui per a dades o per a Backup.