Equilibri entre funcionalitat, seguretat i rendiment.

  • Auditoria de sistemes: xequeig de l'estat actual i proposta de millores
  • Seguretat informàtica: configuració de firewalls, definició i implantació de polítiques de seguretat en la vostra organització
  • Comunicacions: connexions, internet, VPN, intranets, extranets, centraletes telefòniques, veu IP, etc.

La nostra experiència en entorns de producció amb centenars d'usuaris ens permet utilitzar eines pròpies d'entorns grans i aplicar-les en clients mitjans i petits millorant la disponibilitat del seu sistema, el temps de recuperació davant un desastre o la monitorizació constant de l'estat del sistema.

  • Optimització de sistemes
  • Monitorizació: seguiment i control de dispositius hardware, xarxes informàtiques, etc.
  • Instal·lación de xarxes, cablejat funcional, fibra òptica, wireless, etc.

Telefonia IP
Una realitat

Monitorització
de sistemes

Comunicacions
 

Aprofitant el millor de cada eina.

El nostre equip és multidisciplinari i treballa en diverses plataformes. Al no trobar-nos subjectes a cap sistema operatiu o fabricant, podem oferir solucions complertes als nostres clients en les que conviuen, per exemple, sistemes operatius Microsoft (Directori Actiu, Exchange, etc.) amb sistemes operatius Linux (telefonia IP o serveis de Monitorització).

Aportant solucions a mida de cada situació.

Cada client és diferent, les seves dimensions, necessitats, manera de treballar, possibilitats, etc. Intentem sempre adequar la nostra feina a totes aquestes característiques pròpies de cada client, per intentar aportar valor i fer la seva feina més eficient.