Serveis de col·laboració

img

Serveis de col·laboració

Dintre d'aquest grup de serveis podríem destacar-ne dos tipus:

Intercanvi d'arxius: hi ha diverses opcions gratuïtes al mercat, però podem oferir alternatives privades amb servidors allotjats a Espanya (compliment de la normativa) i backup de les dades integrat en el servei (el que permet minimitzar l'impacte d'eliminacions involuntàries, versions defectuoses, etc.)

L'altra branca tindria a veure amb les eines de videoconferència. Dintre d'aquest apartat podem oferir-vos eines com Microsoft Teams, Cisco Webex, o optar per una plataforma de videoconferència privada, d'us exclusiu.