Escriptoris virtuals

img

Escriptoris virtuals

La virtualització d'escriptoris ens permet una experiència casi idèntica a la de treballar amb el nostre PC. A diferència del treball amb una sessió d'escriptori remot, podem instal·lar els programes que ens facin falta, personalitzant l'us.