Política de privacitat

Objecte de la política de privacitat

Unión Virtuality Estudis S.L. informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, Unión Virtuality Estudis SL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. És per això que Unión Virtuality Estudis S.L. es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, Unión Virtuality Estudis SL anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de Unión Virtuality Estudis SL que gestioni aquesta informació.

Informació sobre la voluntarietat de deixar dades i les seves conseqüències

Voluntarietat

S'informa als usuaris de la web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar dades sol licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per Unión Virtuality Estudis SL els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular Unión Virtuality Estudis SL podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel.lació de les seves dades

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i / o cancel.lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a la següent adreça:

  • A l'atenció del responsable de seguretat.
  • Domicili social de l'empresa.
  • Protecció de dades.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a Unión Virtuality Estudis SL a l'adreça indicada.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant temps i amb quina finalitat

Dades que es conserven

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per Unión Virtuality Estudis SL i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Unión Virtuality Estudis S.L. és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per Unión Virtuality Estudis SL amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

Amb quina finalitat

Així mateix, l'informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es demanin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els llocs web.

Si és el cas, es demanarà als Usuaris el seu consentiment perquè Unión Virtuality Estudis SL pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

Compromís de l'usuari perquè les seves dades estiguin inscrits en un fitxer

L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar aquestes condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la http://www.virtuality.es/

Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense coneixement exprés de l'usuari

Així mateix, i llevat que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi demanat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Unión Virtuality Estudis SL tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos Unión Virtuality Estudis SL col.laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Unión Virtuality Estudis S.L. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquestes Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Unión Virtuality Estudis S.L. no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Baixa de la llista de distribució d'informació

Ocasionalment, Unión Virtuality Estudis S.L. envia un correu electrònic confirmant la creació del compte acabada de crear per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a comercial@virtuality.es

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l'accés als llocs web com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix Unión Virtuality Estudis SL tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. Unión Virtuality Estudis S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure d'informació previst en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i / o informacions és Unión Virtuality Estudis SL Av. de Bellissens, 42 - Edifici Tecnoparc, depatx 225 (Reus) B43954163 amb domini d'Internet http://www.virtuality.es/, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats en l'espai habilitat a la Web com a comercial@virtuality.es