Les comunicacions – una necessitat creixent

L'àrea de les comunicacions engloba una gran varietat de solucions, que en definitiva tracten de donar resposta a la necessitat d'intercanviar informació. Algunes de les problemàtiques que aborda la informàtica i a las que donem solució:

  • Connexió entre els equips d'una xarxa local
  • Connexió entre els equips d'una xarxa virtual privada
  • Internet
  • Veu i VoIP
  • Videoconferència
  • Assessorament en contractació ADSL, DSL, radioenllaços, etc.
  • Wi-Fi

 

Tornar a Sistemes

Networking

El networking compren el cablejat, els switch i les targes de xarxa dels equips. La diversitat i complexitat d'una xarxa varia des de la connexió en un grup de treball de diversos equips a grans estructures amb centenars d'equips, routing y VLANs.

VPN

La dispersió de les empreses en diferents delegacions i la creixent mobilitat dels treballadors, obliga cada cop més, a treballar contra servidors en ubicacions remotes.

Wi-Fi

Connexions punt a punt.

Unió de delegacions amb tecnologia inalàmbrica.

Connectivitat Wi-Fi en l'interior de l'empresa.

VPN (Virtual Private Network)

Una xarxa privada virtual (VPN), es una tecnologia de xarxa que permet una extensió de la xarxa local sobre una xarxa pública, com per exemple Internet. Un exemple comú és, la possibilitat de connectar dos o més sucursals d'una empresa utilitzant com a vincle Internet.

Terminal Server

Els Serveis d'Escriptori Remot, més coneguts com Terminal Server són un component dels sistemes operatius Windows que permeten a un usuari accedir a les aplicacions i dades emmagatzemades en un altre ordinador mitjançant un accés per xarxa. Alguns dels serveis avançats que implantem sobre Terminal Server:

  • Granja de servidors de Terminal Server, amb balanceig de càrrega i tolerància a errors hardware.
  • Optimització de la impressió amb Teminal Server
  • Amb sistemes operatives Windows 2008 Server, publicació aplicacions