Suport presencial: Assistència puntual i/o periòdica

En el cas de que el suport de primer nivell resulti insuficient per la resolució del problema o consulta, Virtuality quedarà facultat per decidir la necessitat de prestar l'esmentat suport en les instal·lacions de EL CLIENT.

Les nostres modalitats de suport i assistència:

  • Suport remot
  • Suport presencial
  • Assistència periòdica (preventiu)
  • Assistència puntual (correctiu)

Consulti les condicions dels nostres serveis

Suport remot, modalitat de suport dissenyat per la resolució de consultes i incidències de forma ràpida i eficaç

Quan es produeix alguna incidència de funcionament en la xarxa informàtica coberta pel nostre servei o be quan es desitgi realitzar una consulta tècnica sobre el funcionament d'algun dels components, EL CLIENT podrà accedir al servei de suport remot per telèfon (977 302 469) o per correu electrònic (soporte@virtuality.es).

Servei WebMail
Correu Electrònic:
Contrasenya:
Administrador MySQL (Windows)
Usuari:
Contrasenya:
Administrador MySQL (GNU/Linux)
Usuari:
Contrasenya: